Jak wyglądają badania psychologiczne do pracy?

Skierowanie na badania psychologiczne przed nawiązaniem stosunku pracy bywa dla przyszłych pracowników okolicznością stresującą, szczególnie że nie do końca wiadomym jest na czy takie badania polegają, jaki będzie ich efekt oraz jak będą wyglądały badania psychologiczne do pracy.Warto zatem zasięgnąć wiedzy na temat tego, czego się spodziewać, co pozwoli na redukcję poziomu stresu.

Kto musi wykonać badania psychologiczne?

Badania psychologiczne są niezbędne przed przystąpieniem do wykonywania jednego z zawodów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Na liście tych zawodów znajduje się 36 pozycji, do których kwalifikują się m.in. pracownicy wojska i policji, kierowcy, kontrolerzy ruchu, piloci, kaskaderzy, maszyniści, nawigatorzy, osoby pracujące z materiałami wybuchowymi itd.

Przebieg badania psychologicznego

Odpowiadając na pytanie, jak wyglądają badania psychologiczne do pracy, uświadomić sobie należy przede wszystkim, że mogą one się różnić między sobą, co wynika z tego, na jakie stanowisko pracownik aplikuje oraz kto je przeprowadza. Czynnikiem wspólnym jest to, że składają się z dwóch części:

  • testowej, która ma za zadanie zbadać np. typ osobowości, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność intelektualna,
  • sprawnościowej, której celem jest ustalenie poziomu szybkości reakcji, koncentracji, sprawności wzrokowo – słuchowej, itd.

Część sprawnościowa, jeśli przemawia za tym cel badania, może zostać zastąpiona rozmową z psychologiem, bądź rozmowa ta może zostać przeprowadzona jako element odrębny.

Odnosząc się do części testowej, zazwyczaj opiera się na zadaniu ustosunkowania się do zawartych tam twierdzeń, udzielając odpowiedzi twierdzącej bądź przeczącej. Ewentualnie do udzielenia odpowiedzi może zostać zastosowana skala od „nigdy do „zawsze”. Do badania stopnia sprawności intelektualnej wykorzystuje się często test polegający na dopasowywaniu odpowiedzi do reguły.

Część sprawnościowa, w większości przypadków odbywa się z wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych w specjalnym pomieszczeniu. Dzięki temu można precyzyjnie zbadać szybkość reakcji, widzenie po zmroku, umiejętność określania odległości czy koordynację wzrokowo – ruchową. W zależności od czynnika podlegającego sprawdzeniu, badania mają określony czas lub dowolny.

Czy możliwe jest przygotowanie się do badania?

Przede wszystkim, dla zwiększenia sprawności i koncentracji, na badania powinno się iść wypoczętym, w okularach, jeśli używa ich kandydat do pracy oraz z maksymalnie wypoczętym wzrokiem. Istotnym jest także, by w miarę możliwości zredukować do minimum poziom stresu, który może negatywnie wpływać na wyniki badań.

Badania psychologiczne nie są ani skomplikowane, ani nie powinny być stresujące, w związku z czym, stosując się do tych kilu zasad ich wynik z pewnością będzie spełniał oczekiwania.

Jeśli szukasz pracowni psychologicznej, która oferuje wyżej opisane badania psychologiczne, to koniecznie zajrzyj na psychologbadania.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Popularne blogi: